Byte av elmätare

25 oktober 2021

Hej!

Nu har vi fått ett till brev om bytet av elmätare.

Det är fortfarande så att Eltel kommer ha hjälp av mig vid byten av elmätarna.

Elmätarna sitter ej i lägenheterna utan på andra ställen i fastigheten.
Det som kan vara bra för er att tänka på är att det kan uppstå avbrott i elförsörjningen
under själva bytet.

Vill du veta när detta kommer att ske så kontaktar du Eltel på 013-266 09 41

Vänligen
Vicevärden