Ny driftentreprenör (fastighetsskötare m.m.)

26 mars 2022

Från och med 2022-04-01 kommer HSB Boservice i Västra Östergötland AB (Nedan kallad HSB) utföra tillsyn och skötsel mm av föreningen byggnader och utemiljö samt utföra lokalvård i våra byggnader.

Ovan innebär att från och med 2022-04-01 ska felanmälan göras till HSB. Felanmälan görs gärna via HSB:s hemsida https://www.hsb.se/ostergotland/felanmalan/ alternativt så ringer man felanmälan på telefonnummer 010-442 40 00.

Felanmälan under icke ordinarie arbetstid (vardagar kl 16-07 samt lör-, sön- och helgdagar) i ärenden som medför risk för skada på person eller fastighet eller som inte utan betydande olägenhet kan anstå till nästkommande vardag görs på telefonnummer 010-442 40 00. (Ej via HSB:s hemsida)

Undvik att ringa fastighetsjouren i onödan eftersom detta kan medföra onödiga kostnader för föreningen.

Observera att arbeten som ligger utanför föreningens ansvar debiteras till anmälaren.

För fel på Bredband och IP-telefoni görs felanmälan direkt till Telenor.

För fel på kabel-TV görs felanmälan direkt till Tele2.

Vid frågor kontakta gärna styrelsen på styrelsen@idrottstranaren.org

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Idrottstränaren