Månadsavgiften sänks fr.o.m. januari 2022

14 december 2021

Nya avier har i dagarna kommit till er för månadsavgifterna första kvartalet 2022.

Med hjälp av HSBs ekonom bedömer styrelsen att föreningen har god ekonomi på både kort och lång sikt. Styrelsen beslutade på budgetmöte nyligen att månadsavgiften för alla medlemmar ska sänkas med 10 %. Din nya avgift gäller fr.o.m. januari 2022.

Vi bedömer även att det finns ett gott utrymme att amortera på ett av föreningens lån som ska omförhandlas i augusti 2022 samt gott utrymme till kommande underhållsåtgärder och nyinvesteringar. 

vänliga hälsningar
Styrelsen