Avgiftshöjning 2024

24 november 2023 Tyvärr måste vi komma med det tråkiga beskedet att vi inför 2024 tvingas höja månads­avgifterna med 15%.

 Som alla känner till så har vi under det senaste året haft en besvärlig ekonomisk situation med hög inflation. Detta har lett till ökade kostnader även för vår förening, vilket i förlängningen drabbar alla oss medlemmar. Vi måste därför höja månads­avgifterna med 15% inför 2024. Vi förstår att denna avgifts­höjning blir kännbar för många, inte minst för er som även har drabbats av ökade ränte­kostnader på era bolån. Höjningen är dock oundviklig om vi ska bibehålla en god ekonomi i föreningen. Vi vill här passa på att motivera varför det krävs en så pass stor höjning.

 

Det är några olika komponenter som påverkar. De viktigaste är följande:

  • 9–15 % höjning av avgifterna för flera stora tjänster, till exempel sophämtning, vatten och fjärrvärme.
  • Kraftigt ökade låneräntor. Ett par av de lån där vi tidigare haft mycket förmånliga räntor har löpt ut, och där har vi idag betydligt högre ränta än tidigare. Utslaget på samtliga lån har vår räntekostnad fyrdubblats.

Även om det förstås är en klen tröst i stunden vill vi påminna om att när vi ser över en längre tid så har vi haft en mycket gynnsam utveckling av avgifterna i vår förening. Diagrammet längre ner på sidan visar hur årlig avgift per kvadratmeter utvecklats de senaste åren. Där framgår att våra avgifter under en lång tid legat still och till och med sänkts innan den ekonomiska kris som kom förra året. 2024 års avgift kommer därmed bara att vara drygt 8 % högre än avgiften 2009, dvs för 15 år sedan.

Höjningen kommer att vara inkluderad i avgifterna för januari 2024 och framåt.

 

Med vänlig hälsning / Styrelsen, Brf Idrottstränaren

 

  • hyresbild.png
    hyresbild.png

Till nyhetslistan