Brandsäkerhet i hemmet

Om det skulle börja brinna är det  viktigt att du vet hur du ska agera. Efetersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har en chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är:

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

Gör det i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma

 • Brandvarnare - minst en fungerande i bostaden, alla helst en utanför varje sovrum
 • Pulversläckare minst 6 kg - placera den lättåtkomligt på en central plats i bostaden
 • Brandfilt minst 120 x 180 cm - hängs upp på väl synlig plats i bostaden

Brand i lägenhet/hus

Om det brinner i din lägenhet/ditt hus ska alla kunna ta sig ut. Antingen via ytterdörrar, genom fönster eller balkongen. Det är bra om alla känner till hur de ska ta sig ut och var ni kan återsamlas utanför huset. Stäng alltid dörren om rummet eller huset där det brinner så det inte kommer in mer syre till branden.

Det finns utrymningsstegar anpassade för utrymning via fönster/tak som kan användas för utrymning från övervåningar.

Så släcker du mindre bränder i hemmet

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands.

Om det brinner i en kastrull

Om det börjar brinna i en kastrull släcker du genom att lägga på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas och du kan bli allvarligt brännskadad.

Om det brinner i en elektrisk apparat

När det brinner i en elektrisk apparat : dra först ur kontakten. Kväv branden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Om det brinner i dina kläder

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd.

Brinner det i någon annans kläder försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Du kan även använda en brandfilt och kväva elden med. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfiber, som t ex fleece, tar lätt eld.

När du inte kan släcka själv

Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla har kommit ut. Larma 112 och varna grannarna.

Behövs hjälp - larma 112

Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen - svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operatör, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid. 

Öva gärna utrymning

Oavsett om du bor i lägenhet eller hus kan du förbereda dig och din familj på hur ni skulle ta er ut om det skulle börja brinna.

 • Kan ni använda den vanliga utgången?
 • Behövs nyckel för att öppna dörren från insidan eller finns andra hinder?
 • Hur ska man gör om man blir fast på övervåningen?
 • Om ni har balkong, finns det en stege eller måste man hoppa?
 • Kom också överens om en återsamlingsplats, inte för nära huset.

Checklista vid brand

 • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
 • Varna andra som hotas av branden.
 • Larma SOS Alarm på 112.
 • Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.