Stadgar

Flik 1

Bostadsrättsföreningens arbete regleras bland annat av lagen om ekonomiska föreningar (FL) och bostadsrättslagen (Brl).
För att få en överskådlig mängd information om vad som styr bostadsrättsföreningen finns stadgar för bostadsrättsföreningarna framtagna. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen bör ha ett exemplar av aktuella stadgar.

 

Stadgarna finns att tillgå som PDF (formellt antagna av Bolagsverket)