Köpa & sälja

 

Att köpa en bostadsrätt kallas att ta över en bostadsrätt, en så kallad överlåtelse.

Lediga lägenheter utannonseras i dagspressen eller i mäklarnas annonser.

Lägenheterna säljs i befintligt skick och priset är en fråga mellan säljare och köpare.

För att få ta över en bostadsrätt så ansöker du om medlemskap i den aktuella bostadsrättsföreningen. Det finns med på överlåtelseavtalet och ansökan lämnas till styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Överlåtelseavgiften betalas av köparen genom att den påförs på nästkommande avgiftsavi.
Överlåtelseavtal och informationsblad hämtas hos vicevärden.

De flesta bostadsrättsföreningar tar en ekonomisk upplysning på den som ansöker om medlemskap för att ta reda på ifall det finns t ex registrerade betalningsanmärkningar. Bostadsrättsföreningen kan neka medlemskap vid ekonomiska problem.

Efter att du har blivit beviljad medlemskap kan överlåtelsen avslutas och du har rätt att flytta in i lägenheten.
Vid försäljning av lägenhet i vår förening ska vicevärden göra en tillsyn för att kontrollera att det inte finns några skador på det som hör till föreningens ansvar att underhålla.