Försäkring

Fastigheten

Fastigheten är försäkrad till fullvärde i Länsförsäkringar Östgöta. Skada som inträffar i lägenheten ska omgående anmälas till vicevärden eller styrelsen, så att skadeinspektion och åtgärder snabbt kan vidtas.

I fastighetsförsäkringen ingår avtal med Nomor. Har du problem med myror, getingar eller andra insekter se Nyhetsbrev juni 2017.

 

Kollektiv bostadrättsförsäkring

Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter, även detta hos Länsförsäkringar Östgöta, se här

Hemförsäkring

Trots att fastigheten i sig är försäkrad och det finns ett gemensamt bostadsrättstillägg så täcker dessa inte skada på lösöre. Därför måste du själv teckna en hemförsäkring.