Inre skötsel

Som bostadsrättshavare äger du inte själv din lägenhet, utan bara rätten att bo i den. Till skillnad från en hyresrätt har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och bygga om din bostadsrätt.

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Ta alltid kontakt med din bostadsrättsförening eller HSB om du är osäker på vad som gäller.
Till det inre underhållet räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök och badrum, glas i fönster och dörrar. Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.
Till det yttre underhållet, och därmed föreningens ansvar, räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler.
HSBs normalstadgar säger att det är bostadsrättshavaren som står för underhåll och reparationer av glas i fönster och dörrar. Det betyder att om du råkar ut för att dina fönster krossas, så ska du stå för vad det kostar att sätta in nytt glas. Din hemförsäkring och bostadsrättstillägget gäller för sådana skador, minus självrisken.
Bostadsrättsföreningen i sin tur ska stå för att måla om fönstren utvändigt och för att laga fönsterkarmar och fönsterbågar.

Proppskåp

Inne i varje lägenhet sitter ett proppskåp. Det finns även ett proppskåp på utsidan av huset där huvudsäkringarna finns. Öppnare till proppskåpet fanns ursprungligen i alla lägenheterna, men en del är försvunna. Behöver man öppna skåpet för byte av huvudsäkringen, så kan man göra det med t ex en spetsig skruvmejsel.

Vattenavstängning

Huvudkranen till vattnet finns i tvättstugan, i skåpet under bänken

Att tänka på inför renovering av lägenheten

1. Golvvärme

Endast elektrisk golvvärme är tillåten att installera.

2. Flytt av ventilationsaggregat

Det finns en möjlighet i vissa lägenheter att flytta aggregatet till tvättstugan för att få större frihet vid en köksrenovering. Det går då att välja köksfläkt fritt och att ha större avstånd mellan spis och kökskåpa än som nu är fallet.

Styrelsen ska rådfrågas innan renovering.

Ett krav är att HaMi, som installerat aggregaten och som sköter den årliga servicen, utför arbetet. Ytterligare ett krav är att en ljuddämpare monteras på aggregatet för att ljudnivån inte ska bli störande.

3. Våtutrymmen

Kontakta alltid styrelsen innan renovering av våtutrymmen. Vissa förändringar, t ex ändringar av rördragning, ska alltid godkännas av styrelsen innan renoveringen startar.

Renoveringen ska göras av behörig person och enligt gällande byggstandard. För att försäkringar mot eventuella framtida fukt- och/eller vattenskador ska gälla krävs att en entreprenör med dokumenterad behörighet för våtrumsarbeten anlitas. 

Vid renovering bör man byta golvbrunnen, förutsatt att det är originalbrunnen som är monterad. Ullstämma 2 står för kostnaden för golvbrunnsbytet och betalar för golvbrunnsbyte i betonggolv maximalt 5 000 kronor inkl moms och i träbjälklag maximalt 2 500 kronor inkl moms.

Innan beställning läggs hos en leverantör, bör kontroll ha skett att leverantören har F-skatt. Om F-skatt saknas blir föreningen skyldig att betala in sociala avgifter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och detta ska undvikas (ni kan söka på Skatteverkets hemsida för att se att företaget har F-skatt).

Rörmokaren skriver en speciell faktura på det arbetet och mejlar fakturan i pdf-format till faktura.ostergotland@hsb.se (en faktura per mejl) alternativt skickar den till:

HSB Brf Ullstämma 2
16-2137-0001
FE 11094
838 82 Frösön