Information från styrelsen

Informationsspridning inom föreningen sker främst genom vår hemsida och via mail.

Information anslås också löpande på våra anslagstavlor som sitter på soprummen.