Logotyp för brf

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB använder varumärket med tydlig markering att de är en bostadsrättsförening som är medlem i HSB. Detta sker genom en särskild logotyp för bostadsrättsföreningar.

Ordinarie medlemslogotyp:
HSB_BRFlogotyp_Pos_RGB_PNG_750px.png

 

Medlemslogotyp för användning ENDAST i sociala medier:

UNDANTAG_HSB_BRFlogotyp_Pos_RGB_PNG_750px.png


Om du har frågor och funderingar kring innehållet i detta avsnitt, kontakta din HSB-förening.

Logotyper i olika filformat för nedladdning