Varumärket – viktigt att vårda

HSB är ett starkt och välkänt varumärke. Detta förtroende måste vi inom HSB förvalta, utveckla och hela tiden fortsätta att förtjäna. Vi måste konstant möta de förväntningar som finns på oss, vilket förutsätter en jämn och hög kvalitet på allt vi gör.

Ett varumärke byggs av alla de associationer människor har till det. Det innebär att alla delar av ett företag eller en organisation och dess verksamhet påverkar hur det uppfattas; allt man gör, allt man säger och hur man förhåller sig till varandra och omvärlden laddar varumärket.

Precis så är det även för oss i HSB. HSB är inte bara namnet på vår stora boendeorganisation. HSB är också ett välkänt varumärke som vi tillsammans fyller med ett värde. Den som ser en HSB-sköld på en husvägg, en logotyp på en HSB-bil eller hör namnet HSB på en middagsbjudning får en association som baseras på hur man tidigare upplevt sina kontakter med HSB. Om dessa associationer är positiva blir man antagligen mer positivt inställd till den fastighet, den medlem eller den medarbetare man möter. Om associationerna är negativa kan det bli tvärtom.

HSB – starkare tillsammans

Det är väldigt viktigt att vi tillsammans verkligen vårdar vårt varumärke och fyller det med ett attraktivt innehåll så att det bär de värden vi i HSB-organisationen vill stå för. Om vi tillsammans lyckas med detta kan den bostadsrättförening som är medlem i och äger HSB dra nytta av det innehåll som laddas i varumärket. Rätt hanterat kan det höja värdet på er fastighet eller de enskilda medlemmarnas bostadsrätter.

Vem får använda varumärket?

Som medlem i HSB-föreningen får er bostadsrättsförening använda varumärket som beskrivet här. En bostadsrättsförening som är medlem i HSB använder ordmärket HSB vid registrering/ändring av firman.

Utöver den användningen får bostadsrättsföreningen inte ansöka om egna varumärken, firmor eller domännamn som innehåller HSBs ord- eller figurmärke om ni inte särskilt kommit överens med HSB Riksförbund i förväg. I så fall ska det ske skriftligt.

Vid utträde ur HSB

Om en bostadsrättsförening träder ut ur HSB får den inte längre använda HSBs varumärke (ordmärke, figurmärke, logotyp eller domännamn) i någon kommunikation. Firman ska då ändras så att ordet HSB inte längre ingår i namnet. Skölden ska då också plockas ner från fasaden. Eventuell hjälp med detta kan överenskommas med HSB-föreningen.

 
 

Vem äger varumärket?

HSB Riksförbund har fått medlemmarnas uppdrag att äga, förvalta och utveckla HSBs gemensamma varumärke. Riktlinjer för varumärket finns i styrdokumentet Hantering av HSBs varumärke. Du kan gärna vända dig till HSB Riksförbund för att få råd om hur du hanterar varumärket, kontaktperson hittar du här.