På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Skåne Future – utbildning, jobb och bostad i ett

Kombinera utbildning och jobb – få en bostad på köpet! Låter det för bra för att 
vara sant? Hösten 2016 kommer tio unga personer att påbörja en yrkesintroduktionsanställning hos HSB Skåne. Förutom anställningen som innehåller både teori och praktik kommer adepterna bo tillsammans i HSB Skånes ungdomsbostäder i fastigheten Påskalyckan i Lund.

De 10 adepterna är nu redo att flytta in hos oss på HSB Skåne

Efter en mycket omfattande, rolig och spännande rekryteringsprocess har vi i flera olika steg haft förmånen att träffa många engagerade och härliga unga arbetssökanden som gjort ett starkt och positivt intryck. Startskottet för rekryteringen var en rekryteringsträff i februari och intresset visade sig bli stort med många sökanden. Under tre heldagar med ca 40 "speed-datingintervjuer" och därefter en praktikperiod där 18 kandidater fick prova på fastighetsskötaryrket under handledning av våra blivande mentorer har vi nu kommit i mål i rekryteringen. Med handledarnas hjälp har vi nu tagit ut våra tio blivande adepter som påbörjar HSB Skåne Future i augusti. 

Yrkesintroduktionsanställningen avslutas med en validering

Anställningen och utbildningen pågår mellan den 22 augusti 2016 – 9 juni 2017 och avslutas med en validering som efter godkända provresultat mynnar ut i ett kompetensbevis som är giltigt i hela fastighetsbranschen.

 

En korridor att samsas om – en fastighet att ta hand om

Som yrkesintroduktionsanställda hos HSB Skåne får adepterna, förutom en gedigen utbildning och yrkeserfarenhet, en egen bostad i centrala Lund.

Adepterna kommer att bo i ett eget korridorsrum i vår fastighet Påskalyckan på Spolegatan/Nils Bjelkegatan i Lund. De betalar själva för hyran av sitt korridorsrum, men att bo där var en förutsättning för att få anställningen. 

Tillsammans bildar adepterna ett sammansvetsat team med stora möjligheter till att lära av varandra och skapa en vardag tillsammans. Förutom sitt egna rum finns det i korridoren ett gemensamt kök, badrum samt toalett. Fastigheten är dessutom helt nyrenoverad vid inflyttning.

Vi tar dem snabbt ut i praktiken då det kommer att bli adepterna som tillsammans får ta ansvaret för att ta hand om fastigheten där dem bor. Adepterna får tidigt prova på hur det är att bemöta hyresgäster och ta hand om allehanda uppgifter som kan dyka upp i en fastighet. Självklart får de hjälp på vägen av vår kompetenta personal, som även fungerar som handledare genom hela yrkesintroduktionsanställningen.

Vad är en yrkesintroduktionsanställning?

Med hjälp av en handledare lär du dig ett yrke, samtidigt som du jobbar och får lön.

Anställningsformen riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som saknar yrkeserfarenhet av ett visst arbete eller har varit arbetslösa i minst tre månader. Enligt avtalen ska anställningarna utgå från heltidstjänster, men innehålla minst 25 procent utbildningstid. Lönen ska vara 75 procent av ingångslönen och det finns krav på handledare med yrkeskunnande. Avtalen har dock en väsentlig skillnad. Inom fastighetsbranschen kan anställningen gälla i upp till ett år medan bara sex månader är tillåtna inom städ.

Under yrkesintroduktionsanställningen hos HSB Skåne kommer adepterna bland annat utföra arbete som:

 • trädgårdsarbete
 • mindre reparationer
 • tillsyn 
 • inre & yttre underhåll

En blandning av teori och praktik

Vår yrkesintroduktionsanställning innehåller cirka 25 % teoretisk undervisning och 75 % praktiskt arbetsplatslärande.

Den exakta uppdelningen mellan teori och praktik kan komma att se olika ut från vecka till vecka under de tio månaderna. Den teoretiska utbildningen sker på gymnasienivå och knyts ihop med den handledarledda praktiken. 

Exempel på ämnen som tas upp under teorin:

 • byggnadsteknik
 • yttre skötsel inklusive maskiner & verktyg
 • ekonomi
 • miljö- och hållbarhet
 • juridik
 • kommunikation

Vad gör du som fastighetsskötare?

Som fastighetsskötare är du med och skapar en bra och trivsam ute- och innemiljö. Det viktigt att du är service- och lösningsinriktad i ditt arbete då du dagligen kan stöta på nya utmaningar.

Att du är serviceinriktad är även viktigt då du har en nära kontakt med personer som bor i, besöker eller på annat sätt använder fastigheterna som du sköter om. Ditt ansvar som fastighetsskötare kan sträcka sig över såväl ute- som innemiljön.

Den yttre skötseln varierar över årstiderna. Du ansvarar för att sköta grönytor, planteringar, gångar och vägar. Under vintern kan du även behöva skotta snö och halkbekämpa områden kring fastigheten. Det inre underhållet kan bland annat bestå av mindre reparationer, tillsyn och sophantering. Arbetsuppgifterna varierar från fastighet till fastighet. 

Frågor

Har du kanske frågor kring HSB Skåne Future som du inte fått besvarade här? Ta kontakt med vår HR-chef Cornelia Håkansson: cornelia.hakansson@hsb.se eller 046-210 85 52.