Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skåne Future – utbildning, jobb och bostad i ett

Kombinera utbildning och jobb – få en bostad på köpet! Låter det för bra för att 
vara sant? Hösten 2016 kommer tio unga personer att påbörja en yrkesintroduktionsanställning hos HSB Skåne. Förutom anställningen som innehåller både teori och praktik kommer adepterna bo tillsammans i HSB Skånes ungdomsbostäder i fastigheten Påskalyckan i Lund.

De 10 adepterna är nu redo att flytta in hos oss på HSB Skåne

Efter en mycket omfattande, rolig och spännande rekryteringsprocess har vi i flera olika steg haft förmånen att träffa många engagerade och härliga unga arbetssökanden som gjort ett starkt och positivt intryck. Startskottet för rekryteringen var en rekryteringsträff i februari och intresset visade sig bli stort med många sökanden. Under tre heldagar med ca 40 "speed-datingintervjuer" och därefter en praktikperiod där 18 kandidater fick prova på fastighetsskötaryrket under handledning av våra blivande mentorer har vi nu kommit i mål i rekryteringen. Med handledarnas hjälp har vi nu tagit ut våra tio blivande adepter som påbörjar HSB Skåne Future i augusti. 

Yrkesintroduktionsanställningen avslutas med en validering

Anställningen och utbildningen pågår mellan den 22 augusti 2016 – 9 juni 2017 och avslutas med en validering som efter godkända provresultat mynnar ut i ett kompetensbevis som är giltigt i hela fastighetsbranschen.

 

En korridor att samsas om – en fastighet att ta hand om

Som yrkesintroduktionsanställda hos HSB Skåne får adepterna, förutom en gedigen utbildning och yrkeserfarenhet, en egen bostad i centrala Lund.

Adepterna kommer att bo i ett eget korridorsrum i vår fastighet Påskalyckan på Spolegatan/Nils Bjelkegatan i Lund. De betalar själva för hyran av sitt korridorsrum, men att bo där var en förutsättning för att få anställningen. 

Tillsammans bildar adepterna ett sammansvetsat team med stora möjligheter till att lära av varandra och skapa en vardag tillsammans. Förutom sitt egna rum finns det i korridoren ett gemensamt kök, badrum samt toalett. Fastigheten är dessutom helt nyrenoverad vid inflyttning.

Vi tar dem snabbt ut i praktiken då det kommer att bli adepterna som tillsammans får ta ansvaret för att ta hand om fastigheten där dem bor. Adepterna får tidigt prova på hur det är att bemöta hyresgäster och ta hand om allehanda uppgifter som kan dyka upp i en fastighet. Självklart får de hjälp på vägen av vår kompetenta personal, som även fungerar som handledare genom hela yrkesintroduktionsanställningen.

Vad är en yrkesintroduktionsanställning?

Med hjälp av en handledare lär du dig ett yrke, samtidigt som du jobbar och får lön.

Anställningsformen riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som saknar yrkeserfarenhet av ett visst arbete eller har varit arbetslösa i minst tre månader. Enligt avtalen ska anställningarna utgå från heltidstjänster, men innehålla minst 25 procent utbildningstid. Lönen ska vara 75 procent av ingångslönen och det finns krav på handledare med yrkeskunnande. Avtalen har dock en väsentlig skillnad. Inom fastighetsbranschen kan anställningen gälla i upp till ett år medan bara sex månader är tillåtna inom städ.

Under yrkesintroduktionsanställningen hos HSB Skåne kommer adepterna bland annat utföra arbete som:

  • trädgårdsarbete
  • mindre reparationer
  • tillsyn 
  • inre & yttre underhåll

En blandning av teori och praktik

Vår yrkesintroduktionsanställning innehåller cirka 25 % teoretisk undervisning och 75 % praktiskt arbetsplatslärande.

Den exakta uppdelningen mellan teori och praktik kan komma att se olika ut från vecka till vecka under de tio månaderna. Den teoretiska utbildningen sker på gymnasienivå och knyts ihop med den handledarledda praktiken. 

Exempel på ämnen som tas upp under teorin:

  • byggnadsteknik
  • yttre skötsel inklusive maskiner & verktyg
  • ekonomi
  • miljö- och hållbarhet
  • juridik
  • kommunikation

Vad gör du som fastighetsskötare?

Som fastighetsskötare är du med och skapar en bra och trivsam ute- och innemiljö. Det viktigt att du är service- och lösningsinriktad i ditt arbete då du dagligen kan stöta på nya utmaningar.

Att du är serviceinriktad är även viktigt då du har en nära kontakt med personer som bor i, besöker eller på annat sätt använder fastigheterna som du sköter om. Ditt ansvar som fastighetsskötare kan sträcka sig över såväl ute- som innemiljön.

Den yttre skötseln varierar över årstiderna. Du ansvarar för att sköta grönytor, planteringar, gångar och vägar. Under vintern kan du även behöva skotta snö och halkbekämpa områden kring fastigheten. Det inre underhållet kan bland annat bestå av mindre reparationer, tillsyn och sophantering. Arbetsuppgifterna varierar från fastighet till fastighet. 

Frågor

Har du kanske frågor kring HSB Skåne Future som du inte fått besvarade här? Ta kontakt med vår HR-chef Cornelia Håkansson: cornelia.hakansson@hsb.se eller 046-210 85 52.