Ändrade villkor parkeringsplatser

24 mars 2022 Som hyresgäst till en parkeringsplats vill styrelsen informera dig om följande. Samtliga hyresavtal för parkeringsplatser, både i garage och utomhus, kommer att sägas upp för villkorsändring.

För både er och föreningens trygghet har styrelsen i samråd med HSB Södertörn upprättat nya avtalsvillkor för parkeringsplatserna.

I de nya avtalsvillkoren står att du måste vara fordonsägare. Vad styrelsen avser är att du måste ha ”egen bil”, dvs disponera ett fordon för eget bruk stadigvarande.

De nya villkoren innebär bland annat att ändamålet med parkeringsplatserna förtydligas. Förtydligande sker även gällande hur parkeringsplatserna får användas. Vidare kommer parkeringsplatser utomhus numreras om och enhetlighet kommer att eftersträvas gällande uppsägningstider. Alla som tecknar de nya avtalen kommer att få bibehålla sin/sina parkeringsplats/er, både i garage och utomhus. Villkorsändringen innebär ingen avgiftshöjning nu, vid tecknandet av det nya avtalet.

Administrering av avtalsomskrivningen kommer att påbörjas av HSB Kundcenter under mars månad och det kommer företrädesvis ske via e-post och digital signering. Om du inte har någon e-post registrerad på Mitt HSB lämnas dokumenten direkt i din brevlåda.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta HSB Södertörns kundcenter

Tel 08-608 68 00

www.hsb.se/sodertorn/kontakta-oss

Styrelsen

 

2022-03-22

Uppdaterad 2022-03-24