Skyddsrum

10 mars 2022
 
Med tanke på det rådande läget vill vi informera följande om våra skyddsrum:

Skyddsrum finns på Bergakungsvägen 9 och Bergakungsvägen 18. Skyddsrummet på Bergakungsvägen 18 används idag som parkering och är belägen längst in i stora parkeringsgaraget.

Föreningen äger och underhåller skyddsrummen. Skyddsrummen måste vara utrymda inom 48 timmar. Det är föreningens ansvar att iordningställa skyddsrummen vid behov.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig. Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

 

Läs mer på MSB:s hemsida. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

 

Styrelsen

 

2022-03-10