Bokning av tvättstuga

12 januari 2023

Den 15 januari kommer de gamla manuella bokningstavlorna i tvättstugorna att ersättas av det nya bokningsystemet.

Du kommer kunna boka tvättstuga direkt på bokningstavlan utanför tvättstugan eller via internet. För att du ska kunna boka tvättstugan via internet behöver du logga in i systemet. På Mitt HSB finns det ett dokument med information om hur du gör för att logga in första gången med ett tillfälligt Användarnamn och Lösenord. I dokumentet finns det också allmän information om både bokning av tvättstuga och om låsen i portarna och porttelefonen. 

Beskrivning finns också under fliken För medlemmar A - Ö Bokning tvättstuga.