Bastu

I källaren finns en bastu med tillhörande dusch. Bokningslista finns i korridoren mellan tvättstugorna.