Stenmangel

Av säkerhetsskäl har styrelsen den 24 augusti 2015 beslutat koppla ur stenmangeln.