Förråd

Till varje lägenhet ingår två förråd i källaren, ett större och ett mindre förråd. Det är enbart vicevärden som får dela ut förråd. Det är altså viktigt att du vid avflyttning meddelar den som ska flytta in i din lägenhet, att hen kontaktar vicevärden, för att få ett olåst och av dig tömt och städat förråd.