Hyreslokaler

I huset finns ett antal hyresgäster. Söderhallen är däremot bostadsrättsinnehavare. För närvarande finns i husets gatuplan följande hyresgäster:

• Interpool
• Cheers
• Noomi