Parkering

Varje lägenhet har två parkeringsplatser, och föreningen har några gästparkeringar. Det finns vissa regler kring detta.

Parkeringsplatserna som tillhör våra lägenheter är endast till för fordon som används regelbundet. Detta innebär att parkeringsplatserna inte ska användas för att ställa ut exempelvis sopsäckar, byggsopor, bildäck, husvagnar, fritidsbåtar och säsongsavställda fordon.

Det är inte tillåtet att ladda elbil i vanliga uttag och direkt i motorvärmaruttaget. Sådan laddning medför en stor risk för överbelastning och haveri.

Om du vill installera laddbox för elbil vid din parkering, kontakta styrelsen via brfalboda@gmail.com eller brevlådan på Lantgårdsvägen 7.

Gästparkering

Föreningen har 4 + 2 gästplatser inom området. Gästparkeringarna kräver parkeringstillstånd och varje bostad har fått två parkeringstillstånd utdelade. Vid besökande fordon ska parkeringstillståndet läggas väl synligt i framrutan på det parkerade fordonet. Parkering är tillåtet högst tre dygn (= 72 timmar). Alla våra gästparkeringar är till för våra besökare, och får inte användas för ”eget bruk”. Aimo park bevakar parkeringarna och området i övrigt när det gäller felparkerade fordon. 

Tvätt av fordon

Biltvätt är enligt föreningens stadgar (§ 38) inte tillåtet inom bostadsrättsföreningens område.

Sollentuna kommun rekommenderar att du tvättar bilen eller motorcykeln på en biltvätt, eftersom förorenat vatten annars kommer in i dagvattnet och i miljön. > Läs mer om biltvätt på Sollentuna kommuns webbplats