Avfallshantering

Föreningen har hämtning av olika typer av avfall enligt schema. För att sophämtningen ska fungera, förutsätts att du som medlem/boende följer instruktionerna nedan och i miljörummen.
Källsortering

Avfall hämtas enligt följande schema:

 • Hushållssopor och matavfall töms varje vecka
 • Tidningar töms var fjortonde dag jämna veckor
 • Elektroniskt avfall, batterier, glödlampor och lysrör töms en gång i månaden
 • Färgat och ofärgat glas töms efter kontakt av miljöansvarig styrelsemedlem

Instruktioner för avfall i miljörummen

Det är mycket viktigt att du som medlem följer instruktionerna för olika typer av avfall. Annars kan det leda till dyrare sophämtning och att avfall inte forslas bort (exempelvis om matavfall och elavfall läggs i plastpåsar). 

Föreningen har miljörum vid Lantgårdsvägen 7 och 51, där det finns kärl för följande avfall:

 • Hushållssopor som ska sorteras i väl tillslutna påsar och kastas i avsedda kärl
 • Kompostering av matavfall som ska läggas i avsedda papperspåsar och kastas i avsedda bruna kärl (papperspåsar finns att hämta ur behållaren på väggen i respektive soprum, paketera inte detta i plastpåsar) 
 • Tidningar (paketera inte dessa i påsar eller kartonger)
 • Batterier i avsedd röd plastbehållare
 • Glödlampor och lysrör (paketera inte dessa i påsar eller kartonger)
 • Färgat och ofärgat glas, såsom små burkar och flaskor (endast vid Lantgårdsvägen 7)
 • Elektroniskt avfall (endast vid Lantgårdsvägen 7), t.ex. t ex armatur, headphones, vattenkokare (paketera inte detta i påsar eller kartonger). Vitvaror ska inte ställas i buren utan på sidan av denna. E-posta styrelsen vad du ställer där så att miljöansvarig styrelsemedlem kan ta kontakt för avhämtning.

Viktigt! Om papperspåsarna för matavfall tagit slut i miljörummen, så hämta påsar från trädgårdsförrådet och fyll på om behållaren på väggen är tom. Om du öppnar sista kartongen, e-posta styrelsen så att miljöansvarig styrelsemedlem kan beställa fler.

Tips! Torka ur fettet i stekpannan med papper efter stekning och släng det i påsen för matavfall, så bidrar du till att fettet kan återanvändas för biogasproduktion.

Kärlen i miljörummen rengörs två gånger per år före föreningens gemensamma städdagar.

Avfall som du själv ska lämna till återvinning

Till grovsopor räknas sådant avfall som du inte kan tömma i föreningens miljörum. Följande exempel är sådant du som boende själv ska transportera till återvinningsstation:

 • Läkemedel lämnas till apotek
 • Glas annat än små burkar och flaskor, t ex stora glasburkar, glas till tavelramar etc
 • Metallskrot, t ex kapsyler, burklock, koppartråd
 • Möbler, t ex soffor, stolar
 • Keramik, t ex trasiga blomkrukor, tallrikar
 • Spegelglas
 • Hårda plastförpackningar, t ex plastflaskor för diskmedel, plasförpackningar till kött
 • Wellpapp och kartonger
 • Frigolit
 • Gips
 • Miljöfarligt avfall, t ex färg, lack och andra kemikalier
 • Trädgårdsavfall
 • Julgranar

SÖRAB finns i Smedby och Hagby, och har öppet varje dag. Det kostar ingenting att lämna avfall där. Har du inte bil, kanske en god granne kan hjälpa till.
> Se öppettider på Hagby ÅVC (Täby)
> Se öppettider på Smedby ÅVC (Upplands Väsby)

Dessutom finns en mobil återvinningscentral som regelbundet stannar på olika platser i Sollentuna.
> Se turlista på SEOM

Trädgårdsavfall får inte dumpas på kommunens mark enligt ordningsregler från Sollentuna kommun.