Temperaturgivare

Vi har under våren 2019 installerat temperaturgivare i alla lägenheter.

De är till för att vi ska kunna se hur varmt vi har det i våra lägenheter och därigenom förvissa oss om att värmesystemet fungerar som det skall.
Dessa givare är väldigt viktiga för driften av vår värmeanläggning.
Dessa givare är föreningens egendom och boende får inte flytta på dom eller ta bort dom.

Om du vill måla om så måste du kontakta styrelsen och låna ett verktyg som använda för att kunna ta bort dom tillfälligt. Observera att de efter ommålning/tapetersing måste sättas tillbaka på samma plats!

Om en temperaturgivare försvinner kommer den boende att bli ersättningsskyldig.