Förråd

Förutom de förråd som tillhör respektive lägenhet disponerar vi ett antal gemensamma förråd

  • utomhusförråd där varje förråd delas av 4 - 6 lägenheter
  • två cykel-/barnvagnsförråd som kan utnyttjas av alla (dörrarna är märkta). Tänk på att inte låta gamla trasiga och oanvändbara cyklar/barnvagnar stå kvar

  • ett säsongsförråd som är avsett för förvaring av säsongsanknuta artiklar som trädgårdsmöbler, parasoll, grillar, vinter/sommardäck och liknande. Om förrådet fylls med gamla möbler, virke och annat får vi så småningom ett berg av skräp som vi inte kan ta oss igenom. Allt som ställs dit ska vara märkt med namn och adress. Omärkta saker kastas ut vid de återkommande storstädningar som görs vartannat år.
  • ett förråd för trädgårdsredskap (gräsklippare, trimmer, krattor, spadar, sopkvastar och skottkärror).

Tänk på att alltid tydligt märka det ni ställer in i de gemensamma förråden med er adress och efternamn. På detta sätt underlättar vi för alla att hålla ordning i förråden. 

Därutöver finns ett begränsat antal platser för mopedförvaring/parkering i vårt gemensamma garage. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att nyttja denna möjlighet. 

Meddela gärna styrelsen om något går sönder eller om det fattas något i förråden.