Pant & Överlåtelseavgift

From 2015-11-01 tas en avgift ut för övergång av bostadsrätt, överlåtelseavgift, med 3,5 % av prisbasbelopp, avgiften kommer tas ut av säljaren. För pantsättning av bostadsrätten kommer avgiften bli 1,5 % av prisbasbeloppet. För 2020 är prisbasbeloppet kr 47 300.

Pantförskrivning/pantbrev ska insändas till :
HSB Stockholm, Kund- och Medlemsservice, 112 84 Stockholm
(Obs! ni skall inte lämna detta till styrelsen).