Garagestädning - flytta bilen!

29 april 2024
Garagestädning - Flytta Bilen!

Måndagen den 20 maj Klockan 7:30 –17:00 (Diligensgaraget)

På uppdrag av Jarlabergs Samfällighetsförening kommer Etni AB att utföra garagestädning i garaget samt städning av tillhörande trapphus. Arbetet beräknas ta en arbetsdag. Garage och trapphus kommer under arbetets gång att vara avstängda.
För att uppnå bästa möjliga resultat samt för minimera risken för damm, alternativt skador på ditt parkerade fordon, ber vi dig att parkera på annan plats under denna tid. Personer som inte flyttar på sitt fordon och/eller lösöre kan komma att bli debiterade för de extrakostnader som det kan medföra.
Tack för din förståelse och hjälp!

Ordning som garagen kommer att tvättas är som följande:
Fyrspannsvägen 1: Onsdag 22/5
Landåvägen 2: Tisdag 21/5
Diligensvägen 1: Måndag 20/5

Kontaktperson Garagestädning: Peter Karlsson , 072-739 33 23