Ny styrelse efter årsstämman

20 maj 2024

Brf Fjädern höll sin årliga stämma den 6 maj, och vi riktar ett stort tack till alla er som deltog. Styrelsen tackar även valberedningen för väl genomfört arbete inför stämman.

Styrelsen för Brf Fjädern ser nu ut så här:
Ordförande - Niklas Waldemar
Ekonomigruppen - Niklas Waldemar (ordförande) och Lisa Karlsson
Kommunikationsgruppen - Perita Almqvist (sekreterare) och Sakke Ferraris
Mark- och Miljögruppen - Anna Möller (vice ordförande) och Andreas Sundberg
Teknik- och Fastighetsgruppen - Marianne Tessmar, Mahbobeh Massoumi samt Patrik Andersson
Vår HSB-representant är Luis Jimenez

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen >>