Våra gemensamma utrymmen

Här hittar du information kring våra gemensamma utrymmen och lokaler.
Läs mer under respektive flik till vänster.

Bokning kan göras antingen via bokningstavlorna i gårdshusens entrér, via webbokningen eller appen - här kan du läsa mer om webbokning och appen >>

Gemensamt för hyra av gårdslokalen, bastu eller övenattningslägenheter är nedan förhållningsregler:

  • Om du som hyr inte har städat lokalen enligt instruktion så kommer du att bli uppringd och då ha möjlighet att omgående städa lokalen. Om du inte gör det så kommer du att debiteras en kostnad för städning av lokalen som städfirma genomför, en så kallad ”jourstädning” - kostnaden för detta är ca 3 000kr.
  • Om klagomål återkommer gällande städning där samma person misskött detta vid 3 tillfällen så kommer det ej att vara möjligt för den personen att hyra lokalen under en längre period (3–6 månader). Avstängning från att hyra gårdslokal eller lägenhet under en period om 3–6 månader kan också ske om en boende på annat vis missköter sig, till exempel om denne inte lämnar lokal eller lägenhet på utsatt tid.
  • Det är den boende som hyr som anmäler om det är så ostädat att lokalen inte går att hyra innan städning utförts.
Läs gärna vårt dokument kring Ansvar och roller gemensamma lokaler