Läs gärna vårt dokument kring Ansvar och roller gemensamma lokaler