På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Sophantering

Information om sophanteringen i Jarlaberg och Brf Fjädern

I Jarlaberg finns en sopsuganläggning för hushållssopor. Den ägs av alla sju föreningar plus "egna hem" tillsammans och administreras av Jarlabergs samfällighet.

Vid stopp i sopsuganläggningen, läs mer om felanmälan >>

På parkeringen vid "gamla Tempo" finns möjlighet att slänga tidningar, kartonger/wellpapp, metallburkar, glas samt plastförpackningar. Där finns även en batteriholk.
Vid Diligensgaraget kan man slänga tidningar, kartonger/wellpapp. Där finns även möjlighet att återvinna/"slänga" kläder.

Vår förening ordnar också med en bemannad sopbil ett antal gånger per år. Då kan man slänga brännbart avfall. Sopbilen brukar stå uppställd på vändplanen mellan våra gårdar. Tider för detta finns på hemsidan under kalendariet och på anslagstavlorna.

Hushållssopor - sopnedkast

Sopnedkasten för hushållssopor finns vid infarten till våra gårdar och i trapphusen i flerfamiljshusen. På grund av nya regler och krav på ökad säkerhet införs lås på sopluckorna som finns utomhus och inom en radie av 50 meter från lekplats. Man använder samma nyckel som till gårdsbommen. Har man inte denna nyckel går det att köpa en ny nyckel hos Nacka Lås och Larm AB, men ni behöver kontakta ansvarig för teknik och fastighet Marianne Tessmar via mail marianne.tessmar@brf-fjadern.se

SOPSUGANLÄGGNINGEN
Hela Jarlabergs alla sopnedkast, inomhus såväl som utomhus är ihopkopplade i ett rörsystem. När du slänger din soppåse lagras den först i direkt anslutning till sopnedkastet. Två gånger per dygn trycks så soporna iväg med hjälp av tryckluft i c:a 70 km/h till vår sopcentral som ligger i Jarlabergs servicefastighet  på Fyrspannsvägen 1. Där packas alla soporna i två stora containrar som, när de är fulla hämtas med lastbil.

Tänk på att precis som med alla rörsystem så fungerar detta perfekt så länge vi använder det som det är tänkt. Alltså; lagom fyllda plastkassar med hushållssopor. Med hushållssopor avses bl a matavfall, blöjor, mjölkpaket o dyl. Soporna ska förpackas i väl tillsluten påse. Påsen får inte vara för hårt packad utan ska lätt kunna falla ner i röret. Vi vill naturligtvis undvika stopp i anläggningen. Att felavhjälpa stopp i sopsugen är dyrt. Kostnaden hamnar som en utgift för föreningen. Om felavhjälpen dröjer samlas soppåsar på marken intill sopnedkastet med följd att måsar och råttor passar på.
Exempel på saker som gjort att det blivit stopp i rören med dyra servicekostnader som följd är klädgaljar, bildäck, stora kartonger eller för stora och för hård packade plastpåsar med hushållssopor.

Utöver vad som sagts ovan är det absolut förbjudet att slänga följande typ av avfall i vår sopsuganläggning (sopnedkasten):

  • byggavfall

  • miljöfarligt avfall (ex kemikalier, bensin, oljor, färg, bekämpningsmedel, batterier, lysrör, lågenergilampor, sprayflaskor)

  • el- och elektronikskrot (ex. radio, TV, video, datorer)

  • vitvaror (ex kyl, frys, spis, ugn, mikrovågsugn)

Om du lägger el- och elektronikavfall, batterier eller annat miljöfarligt avfall i sopnedkasten så är det straffbart enligt miljöbalken. Detta kan innebära att föreningen, dvs vi som boende, får betala straffavgift. Det är också förkastligt ur miljösynpunkt.

Kom ihåg! Sopnedkasten är alltså endast till för hushållssopor!

Grovsopor 

Nedan ges tips på var man kan slänga grovsopor av olika slag.
Närmaste återvinningscentral är Österviks återvinningscentral, Saltsjöbadsvägen/Kretsloppsvägen, infart vid Östervik.

Bildäck
Lämnas till Österviks återvinning.

Blomjord
Blomjord från blomkrukor och balkonglådor kan finfördelas och läggas i häckar och andra buskplanteringar. Rotsystemet, rensat från jord, kan förpackas väl i plastpåse och läggas i hushållssoporna.

Byggavfall
Lämnas till Österviks återvinning.

El- och Elektronikskrot
Lämnas till Österviks återvinning.

Glas
Återvinningen vid Tempo-parkeringen.

Julgranar
Jarlabergs Samfällighetsförening anvisar i anslutning till Trettondagshelgen en plats för julgranar. 
Det brukar bli en container som ställs i närheten av Tempo.

Kläder
Klädcontainer finns vid Diligensgaraget.

Miljöfarligt avfall
Lämnas till Österviks återvinning.

Papper, tidningar, kataloger
Återvinningen vid Tempo-parkeringen eller vid Diligensgaraget.

Metallburkar
Återvinningen vid Tempo-parkeringen.

Plastförpackningar
Återvinningen vid Tempo-parkeringen.

Wellpapp och kartong
Återvinningen vid Tempo-parkeringen eller vid Diligensgaraget.