Sophantering

Information om sophanteringen i Jarlaberg och Brf Fjädern

I Jarlaberg finns en sopsuganläggning för hushållssopor. Den ägs av alla sju föreningar plus "egna hem" tillsammans och administreras av Jarlabergs samfällighet.

Vid stopp i sopsuganläggningen, läs mer om felanmälan >>

På parkeringen vid "gamla Tempo" finns möjlighet att slänga tidningar, kartonger/wellpapp, metallburkar, glas samt plastförpackningar. Där finns även en batteriholk.
Vid Diligensgaraget kan man slänga tidningar, kartonger/wellpapp. Där finns även möjlighet att återvinna/"slänga" kläder.

Vår förening ordnar också med en bemannad sopbil ett antal gånger per år. Då kan man slänga brännbart avfall. Sopbilen brukar stå uppställd på vändplanen mellan våra gårdar. Tider för detta finns på hemsidan under kalendariet och på anslagstavlorna.

Hushållssopor - sopnedkast

Sopnedkasten för hushållssopor finns vid infarten till våra gårdar och i trapphusen i flerfamiljshusen. På grund av nya regler och krav på ökad säkerhet införs lås på sopluckorna som finns utomhus och inom en radie av 50 meter från lekplats. Man använder samma nyckel som till gårdsbommen. Har man inte denna nyckel går det att köpa en ny nyckel hos Nacka Lås och Larm AB, men ni behöver kontakta ansvarig för teknik och fastighet Marianne Tessmar via mail marianne.tessmar@brf-fjadern.se

SOPSUGANLÄGGNINGEN
Hela Jarlabergs alla sopnedkast, inomhus såväl som utomhus är ihopkopplade i ett rörsystem. När du slänger din soppåse lagras den först i direkt anslutning till sopnedkastet. Två gånger per dygn trycks så soporna iväg med hjälp av tryckluft i c:a 70 km/h till vår sopcentral som ligger i Jarlabergs servicefastighet  på Fyrspannsvägen 1. Där packas alla soporna i två stora containrar som, när de är fulla hämtas med lastbil.

Tänk på att precis som med alla rörsystem så fungerar detta perfekt så länge vi använder det som det är tänkt. Alltså; lagom fyllda plastkassar med hushållssopor. Med hushållssopor avses bl a matavfall, blöjor, mjölkpaket o dyl. Soporna ska förpackas i väl tillsluten påse. Påsen får inte vara för hårt packad utan ska lätt kunna falla ner i röret. Vi vill naturligtvis undvika stopp i anläggningen. Att felavhjälpa stopp i sopsugen är dyrt. Kostnaden hamnar som en utgift för föreningen. Om felavhjälpen dröjer samlas soppåsar på marken intill sopnedkastet med följd att måsar och råttor passar på.
Exempel på saker som gjort att det blivit stopp i rören med dyra servicekostnader som följd är klädgaljar, bildäck, stora kartonger eller för stora och för hård packade plastpåsar med hushållssopor.

Utöver vad som sagts ovan är det absolut förbjudet att slänga följande typ av avfall i vår sopsuganläggning (sopnedkasten):

  • byggavfall

  • miljöfarligt avfall (ex kemikalier, bensin, oljor, färg, bekämpningsmedel, batterier, lysrör, lågenergilampor, sprayflaskor)

  • el- och elektronikskrot (ex. radio, TV, video, datorer)

  • vitvaror (ex kyl, frys, spis, ugn, mikrovågsugn)

Om du lägger el- och elektronikavfall, batterier eller annat miljöfarligt avfall i sopnedkasten så är det straffbart enligt miljöbalken. Detta kan innebära att föreningen, dvs vi som boende, får betala straffavgift. Det är också förkastligt ur miljösynpunkt.

Kom ihåg! Sopnedkasten är alltså endast till för hushållssopor!

Grovsopor 

Nedan ges tips på var man kan slänga grovsopor av olika slag.
Närmaste återvinningscentral är Österviks återvinningscentral, Saltsjöbadsvägen/Kretsloppsvägen, infart vid Östervik.

Bildäck
Lämnas till Österviks återvinning.

Blomjord
Blomjord från blomkrukor och balkonglådor kan finfördelas och läggas i häckar och andra buskplanteringar. Rotsystemet, rensat från jord, kan förpackas väl i plastpåse och läggas i hushållssoporna.

Byggavfall
Lämnas till Österviks återvinning.

El- och Elektronikskrot
Lämnas till Österviks återvinning.

Glas
Återvinningen vid Tempo-parkeringen.

Julgranar
Jarlabergs Samfällighetsförening anvisar i anslutning till Trettondagshelgen en plats för julgranar. 
Det brukar bli en container som ställs i närheten av Tempo.

Kläder
Klädcontainer finns vid Diligensgaraget.

Miljöfarligt avfall
Lämnas till Österviks återvinning.

Papper, tidningar, kataloger
Återvinningen vid Tempo-parkeringen eller vid Diligensgaraget.

Metallburkar
Återvinningen vid Tempo-parkeringen.

Plastförpackningar
Återvinningen vid Tempo-parkeringen.

Wellpapp och kartong
Återvinningen vid Tempo-parkeringen eller vid Diligensgaraget.