Att äga din bostadsrätt - att bygga om och bo

Att äga en bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar valt ett boende där vi alla tillsammans äger fastigheterna. Som medlemmar i föreningen har vi således ett gemensamt ansvar för våra fastigheter, utemiljö samt allmänna utrymmen, såsom tvättstugor, trapphus, källare, vindar, gårdshus etc.

Du har köpt ”nyttjanderätt till lägenheten för permanent boende utan begränsning” – som det heter på juristernas språk. Praktiskt betyder det att du har övertagit fullt ansvar för din bostadsrätt (lägenhet) då det gäller lägenhetens inre underhåll och skötsel. Ingrepp i va-ledningar och el fram till ”elskåp” ingår inte i ditt lägenhetsansvar.

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma där föregående års räkenskaper gås igenom och hur styrelsen skött förvaltningen. Vid den ordinarie stämman väljs styrelsen och det beslutas i frågor som styrelsen eller enskilda medlemmar har fört fram till stämman. Enskild medlems förslag s k motion skall vara skriftlig och lämnas i förväg (enligt stadgarna).

På stämman gäller: En lägenhet – en röst. Det innebär att om en bostadsrätt ägs av flera personer så får alla delta på stämman men har bara en röst.

Alla medlemmar bör vara med på stämman. Om du inte själv kan vara med så kan du sända ett ombud (fullmakt).

Men – kom ihåg! Du behöver inte vänta på stämman för att föra fram synpunkter, önskemål eller förslag. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen >>

HSB har tagit fram en kort film som förklarar vad som gäller när man bor i en bostadsrätt >>