Brandskydd

Samtliga lägenheter, lokaler och trapphus är, med hjälp av föreningen, försedda med brandvarnare. Automatsäkringar och jordfelbrytare finns i särskilda elskåp i alla lägenheter och lokaler samt i vissa allmänna utrymmen.

Längst upp i alla trapphus finns det en röklucka som öppnas automatiskt vid brand. Den kan även öppnas med vev från entréplanet.

Styrelsen har, i samråd med HSB Stockholm utarbetat en policy för hur brandskyddsarbetet ska utföras inom bostadsrättsföreningen. Där regleras när brandskyddsanordningar i allmänna utrymmen (rökluckor, brandsläckare, branddörrar m.m.) ska kontrolleras och vem som ansvarar för att det blir utfört.

Som medlem och hyresgäst är det viktigt att också du vet hur du förebygger brand och hur du ska göra om det börjar brinna i din lägenhet/lokal eller i fastigheten.

Storstockholms brandförsvar har tagit fram två informationsblad för boende i flerfamiljshus: Om det börjar brinna och Stäng dörren – röken dödar!