Sophantering

Lite om sophanteringen i BRF Gransätra.

I Gransätra finns det flera sätt att hantera avfall på. Vi har vår fina Miljöstuga där du sorterar allt som är återvinningsbart. Vi har sopbehållare för matavfall och för restavfall.

Miljöfarligt avfall (t.ex. målarfärg, bildäck) och möbler lämnas på en återvinningscentral.

Under flikarna till vänster hittar du info om vad som gäller för restavfall (hushållssopor), miljöstugan, farligt avfall samt hur du hanterar matavfall (matrester).