Grannsamverkan

är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Den bygger på ett samarbete mellan boende och polisen.

Var med i Grannsamverkan

Mejla till grannsamverkangransatra@gmail.com och meddela att du vill vara med i Gransätras Grannsamverkan. Om du redan är med, uppmana gärna din granne att också vara med.

Att vara med innebär att du får mejl med information från polisen och även om det händer något här i Gransätra. Du behöver själv inte göra något speciellt, men det är bra att vara uppmärksam på om du ser något som inte stämmer i Gransätra, säga Hej! till dem du möter. Läs mer här nedan.

Om du upptäcker något så mejla till Grannsamverkan eller kontakta Olle Larsson, se info nedan. Gruppen Grannsamverkan i Gransätra består av Olle Larsson, kontaktperson, Michael Lindqvist och Mimmi Jansson.

Målet med Grannsamverkan
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet. Främst handlar det om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse, fordons, och cykelstölder. För oss boende innebär det att vi håller extra uppsikt över våra grannars bostäder och cykelhus och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll och ökad vaksamhet försvårar vi för tjuven och en möjlig gärningsman kan lättare upptäckas.

Kontaktorganisation mellan boende och polis
Vårt brottsförebyggande arbete liknar det på andra ställen där verksamheten fungerar. En person har huvudansvaret och det finns två utsedda kontaktombud. Polisen ansvarar för utbildningen. Kunskapen byggs på genom kontinuerliga kontakter och information om risker för brott och förebyggande åtgärder. Genom kontaktombuden sprids informationen vidare till oss boende. 

Har du frågor eller synpunkter, kontakta: 
Olle Larsson 
(huvudansvarig) via mejl 
L-son@bredband.net

Samverkan och engagemang
Grannsamverkan bygger på att så många boende som möjligt engagerar sig och att var och en är uppmärksam. Hälsa gärna på folk som rör sig i området och ställ frågor om något verkar oklart eller ser skumt ut. Om någonting väcker oro är det bättre att ringa ett samtal extra till polisen än inget alls. När vi reser bort talar all erfarenhet för att man ber en granne hålla särskild uppsikt över bostaden. 

  • Om du vill komma i kontakt med polisen utan att det direkt är akut ringer du 114 14.
  • Vill du larma om pågående brott eller i annat akut ärende ringer du istället 112.
Grannsamverkan