Nycklar till portar, källardörrar och andra gemensamma utrymmen

I månadsskiftet september/oktober 2016 genomfördes ett låsbyte i föreningens portar, källardörrar och andra gemensamma utrymmen (bastun, cykelbodar, pingislokalen osv.).

Låsbytet gjordes enligt underhållsplanen 2015 och informerades om på stämman förra hösten. Låssystemet heter iLOQ och för den nyfikne finns mer att läsa på företagets hemsida www.iloq.com/se.

iLOQ-nycklar är ”digitala” vilket gör det lätt att programmera en nyckel till hantverkare/entreprenörer med behov av åtkomst i utrymmen eller spärra en nyckel om den kommer på villovägar.

Varje lägenhet har fått ett set med 3 st nycklar. Förlorar du en eller fler nycklar anmäler du det till vicevärden som då kan spärra förlorade nycklarna och beställa nya nycklar. Dessa betalar du då 196 kr/st för.

Till miljöstugan, biltvätten, tvättstugan och panncentralen kommer du som tidigare in med den tagg du redan har.

Kända nybörjarfel med iLOQ-nycklar:

Har du svårighet med att låsa/låsa upp speciellt hänglåsen som finns i våra cykelbodar i respektive källare så försök en gång till, men för in nyckeln långsammare och försiktigare. Detta brukar lösa alla låsningar.

Om nyckelpanter:

Styrelsen vill förtydliga att avgiften för tidigare nycklar inte kommer att återbetalas. 500 kr i pant för bastun, samt 200 kr (två nycklar) med tillgång till pingislokalen kvarstår. Om man tidigare lagt 500 kr i pant så har man fortfarande tillgång till bastun på sin iLOQ-nyckel. Önskar man inte längre detta, kan man kontakta vicevärden och returnera den gamla nyckeln. Behörigheten på nyckeln tas då bort och panten returneras.