Köksfläkt

Våra fastigheter är utrustade med ett system för tryckstyrd ventilation. Det innebär att man får ha en godkänd köksfläkt ansluten till ventilationssystemet.

För att vara godkänd ska fläkten uppfylla följande villkor:

Grundflödet måste ställas in så att det lägsta flödet är 10 liter/sekund och det högsta 55 liter/sekund.
OBS! Kontakta vicevärden innan installation för att förvissa dig om att fläkten inte kommer att störa ventilationen i övriga lägenheter i trappuppgången.

Det är ingenting som hindrar att du använder kolfilterfläkt. Fast då missar du förstås själva lufttkvaliteten.