Försäkring

Det finns många olika typer av försäkringar. Brf Mälaren har en övergripande fastighetsförsäkring som inkluderar bostadsrättsförsäkring och skadedjursförsäkring.

Hemförsäkring (den boendes ansvar)

En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker, till exempel om du råkar ut fr en brand, vattenskada eller inbrott. I hemförsäkringar ingår även reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. 

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat ett tillägg för samtliga boende hos Trygg-Hansa. Tillägget ersätter egendom i bostadsrättslägenhet som bostadshavaren har ansvar för enligt lag och föreningens stadgar. Det kan till exempel vara skador på:

  • badrum; yt- och tätskikt och badrumsporslin
  • kök; kyl, frys, spis, fläkt och diskbänk
  • vattenledningar i lägenheten
  • övrigt; golv, dörrar, fönster, elledningar samt fast inredning

Vårt gemensamma bostadsrättstillägg har 200 000  kr som maxbelopp och 1500 kr i självrisk. Åldersavskrivning  upp till 10 000 kr. (Uppdaterat 2024)

Vid läckande våtutrymme (badrum, dusch eller tvättstuga) där yt-och tätskikt är äldre än 30 år lämnas ingen ersättning alls. (Uppdaterat 2024)

Förenings bostadsrättsförsäkring motsvarar det bostadsrättstillägg som finns till hemförsäkringar. Boende i Brf Mälaren som har ett sådant tillägg är således dubbelförsäkrade. Vanligtvis ger det inte något extra skydd men det kan vara klokt att kolla villkoren i sitt tillägg för att säkerställa det. Mer utförlig information om det kollektiva bostadsrättstillägget finns i dokumentet längst ner på denna sida. 

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring innehåller egendomsskydd för skador på byggnad, hyresförlust, ansvars-och rättsskyddsförsäkring, olycksfall för boende och besökare, maskinförsäkring för byggnad, saneringsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Anmäla skada

Vid skada som bostadsrättsförsäkringen täcker ska du som bostadsrättsinnehavare kontakta vår förvaltare. Du kommer sedan att bli kontaktad av försäkringsbolaget för skadereglering.

Skadedjursförsäkring

Skadedjursförsäkring har vi tecknat med Nomor. Den täcker sanering av skadeinsekter och bostadsohyra i lokaler och bostäder eller i dess omedelbara närhet. Saneringen inbegriper även lösöre med undantag för kläder och livsmedel. Skador på lösöre täcks inte av försäkringen. Skador ska alltid anmälas till förvaltaren.