Försäkring

Det finns många olika typer av försäkringar. Brf Mälaren har en övergripande fastighetsförsäkring som inkluderar bostadsrättsförsäkring och skadedjursförsäkring.

Hemförsäkring (den boendes ansvar)

En hemförsäkring gäller för lösöre och ersätter skador som bland annat beror på stöld, läckage och brand. Du behöver själv teckna hemförsäkring.

Bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförsäkring ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla enligt bostadsrättslag och föreningens stadgar. Det kan till exempel vara skador på:

  • badrum; yt- och tätskikt och badrumsporslin
  • kök; kyl, frys, spis, fläkt och diskbänk
  • vattenledningar i lägenheten
  • övrigt; golv, dörrar, fönster, elledningar samt fast inredning

Vår gemensamma bostadsrättsförsäkring har 500 000 som maxbelopp och 1500 kr i självrisk. Självrisken vid vattenskador är 2000 kr och åldersavdraget maximalt 20 000 kr. (Uppdaterat 2022)

Förenings bostadsrättsförsäkring motsvarar det bostadsrättstillägg som finns till hemförsäkringar. Boende i Brf Mälaren som har ett sådant tillägg är således dubbelförsäkrade. Vanligtvis ger det inte något extra skydd men det kan vara klokt att kolla villkoren i sitt tillägg för att säkerställa det.

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring innehåller egendomsskydd för skador på byggnad, hyresförlust, ansvars-och rättsskyddsförsäkring, olycksfall för boende och besökare, maskinförsäkring för byggnad, saneringsförsäkring samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Anmäla skada

Vid skada som bostadsrättsförsäkringen täcker ska du som bostadsrättsinnehavare kontakta vår förvaltare. Du kommer sedan att bli kontaktad av försäkringsbolaget för skadereglering.

Skadedjursförsäkring

Skadedjursförsäkring har vi tecknat med Nomor. Den täcker sanering av skadeinsekter och bostadsohyra i lokaler och bostäder eller i dess omedelbara närhet. Saneringen inbegriper även lösöre med undantag för kläder och livsmedel. Skador på lösöre täcks inte av försäkringen. Skador ska alltid anmälas till förvaltaren.