Huskurage

Huskurage – vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem. Trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld eller hot om våld varje dag.  Majoriteten är kvinnor, men även barn och män är utsatta. Med Huskurage kan vi göra skillnad, vi kan hjälpa barn till ett bättre liv och vi kan förhindra det våld som pågår. Med Huskurage agerar vi för ett tryggare samhälle för alla.

Huskurage innebär att alla kan göra något vid oro eller misstanke om våld. Huskurage ger grannar verktyg för detta.

Huskurage innebär att vi, vid oro för våld

  • ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är
  • vid behov tar hjälp av annan granne eller kontaktar styrelsen för hjälp via HSB
  • ringer polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Orosanmälan till socialtjänsten 

Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt ringa på eller agera på annat sätt när något händer. Då kan våldet kanske avledas eller upphöra. Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld; alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla får våld.