Värme och element

Under 2016 genomförde föreningen ett övergripande arbete med byte av samtliga radiatorventiler och inställning av vårt värmesystem för att få balans i systemet och en jämnare spridning av värme till samtliga lägenheter och lokaler. Samtliga radiatorventiler har ställs in individuellt för att balansera flödet i hela fastigheten. Det ger en bättre styrning och som följd av det en minskad värmekostnad för föreningen.

Öppna spisar

Stäng spjället när ni inte eldar. Annars dras värmen ut ur lägenheten.

Det är förbjudet att elda i händelse av strömavbrott. När fläktsystemet slutar att fungera sprider sig röken i fastigheten.