Personuppgiftspolicy

Minneberg samfällighetsförening arbetar aktivt och med stöd av förvaltningsentreprenören Fastighetsägarna Service med hanteringen av personuppgifter.

Arbetet syftar till att säkerställa att all föreningens personuppgiftshantering sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ("GDPR"). Som en del i arbetet har föreningen antagit en personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicy