Fyra Brf ingår i samfälligheten

Fyra bostadsrättsföreningar ingår i Minnebergs samfällighet. Brf Sandvik, Brf Svartvik, Brf Tangen och Brf Tranan och så Minnebergs samfällighetsförening. Hur hänger de ihop? Och vem gör egentligen vad?

I Minneberg finns fyra bostadsrättsföreningar som tillsammans har en samfällighet. En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Den gemensamma egendomen som det handlar om i Minneberg innefattar bland annat gemensamma lokaler (samlingslokaler, motionslokal, tekniska lokaler etc), parkeringsgarage, energisystem, sopsugsanläggning, miljöhus, bredband och vissa markområden. Denna gemensamma egendom kallas gemensamhetsanläggning. Den har inrättats av Lantmäteriet vid en så kallad lantmäteriförrättning. Ett anläggningsbeslut dokumenterar vad som innefattas i samfälligheten, Minneberg GA:1. Nedan hittar du anläggningsbeslutet från när omrädet byggdes i mitten av 1980-talet, samt ett tillägg som gjordes i en omprövning av anläggningsbeslut som skedde i början av 1990-talet då "grovsoprum" tillkom i gemensamhesanläggningen.

Du är medlem i en Brf som är medlem i samfälligheten

Minnebergs samfällighetsförening är den juridiska personen som förvaltar den gemensamma egendomen – det vill säga samfälligheten. Ägarna till de fastigheter som har andel i samfälligheten är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Det betyder att de juridiska personerna Brf Sandvik, Brf Svartvik, Brf Tangen och Brf Tranan är medlemmar i Minnebergssamfällighetsförening. Dessa företräds av styrelserna för respektive bostadsrättsförening.

Som boende i Minneberg är du alltså medlem i din bostadsrättsförening, medan din bostadsrättsförening är medlem i Minnebergs samfällighetsförening. Det är alltså fysiska personer – innehavare av lägenheter – som är medlemmar i varje bostadsrättsförening, medan det är juridiska personer – fyra bostadsrättsföreningar – som är medlemmar i samfällighetsföreningen.

Således finns det fem föreningar att hålla reda på, fyra bostadsrättsföreningar och en samfällighetsförening. Vi brukar förkortat kalladen senare samfällighet, men det är egentligen fel, eftersom samfällighet och samfällighetsförening är olika saker.

Boende utser styrelse i Brf

Var och en av dessa fem föreningar är separata juridiska personer och har en egen styrelse och egna årsstämmor. Boende i varje bostadsrättsförening utser styrelsen vid årsstämman. I anslutning till Brf Svartviks, Brf Tangens, Brf Tranans och Brf Sandviks årsstämmor är det de nyvaldastyrelserna som vid respektive konstituerande styrelsemöte nominerar kandidater till styrelseposter i samfälligheten som sedan väljs av ombud för respektive bostadsrättsförening vid samfällighetsföreningens stämma.

För dig som bor i Minneberg är det främst din egen bostadsrättsförening som du har kontakt med i olika frågor. Allt som rör din lägenhet, fastigheten där du bor och markområdet runt ditt boende hanteras av din bostadsrättsförening.

Gemensam förvaltning

För att underlätta för oss alla i Minneberg har alla fem föreningarna ett gemensamt förvaltningsavtal med Fastighetsägarna Service som ger stöd i förvaltningen både av bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningen kring allt från ekonomi till fastighetsförvaltning. Som boende har du ofta främst kontakt med Fastighetsägarna Service kundservice via boendeappen, telefon, mejl på plats i panncentralen här i Minneberg.

 

Anläggningsbeslut avseende gemensamhetsanläggning Minneberg GA:1