Minnebergs samfällighets styrelse

Styrelsen i Minnebergs samfällighetsförening väljs vid föreningsstämman.

Styrelsens sammansättning 2023 – 2024

 Ordförande Magnus Wallin, liksom övriga styrelsen valdes på årsstämman den 1 juni 2023.

Ledamöterna från de olika bostadsrättsföreningarna är:

Brf Svartvik

Magnus Wallin (ledamot)
Jonas Sohlberg (ledamot)
Carina Ingren (suppleant)
Per Gnalin (suppleant)

Brf Sandvik

Åsa Minoz (ledamot)
Helge Koponen (suppleant)

Brf Tangen

Tammam Tounsi (ledamot)
Erik Jandorff (ledamot)
Elisabeth Boberg (suppleant)
Kerstin Ivansson (suppleant)

Brf Tranan

Fredrik Nevenius (ledamot)
John Hamben (suppleant)

Vill du veta vilka arbetsgrupper som finns och vem som är ansvarig för vilka frågor kan du läsa mer på undersidan om arbetsgrupper. Har du frågor till samfälligheten är det oftast enklast att du som boende vänder dig till din bostadsrättsförenings styrelse.

Men det går också bra att skicka mejl till samfällighetens styrelse på info@minneberg.se

Stadgar för Minnebergs samfällighetsförening