Minnebergs samfällighets styrelse

Styrelsen i Minnebergs samfällighetsförening väljs vid föreningsstämman.

Styrelsens sammansättning 2022 – 2023

 Ordförande Åsa Minoz, liksom övriga styrelsen valdes på årsstämman den 17 juni 2022.

Ledamöterna från de olika bostadsrättsföreningarna är:

Brf Svartvik

Mattias Hansson (ledamot)
Jonas Sohlberg (ledamot)
Andreas Granström (suppleant)
Carina Ingren (suppleant)

Brf Sandvik

Åsa Minoz (ledamot)
Helge Koponen (suppleant)

Brf Tangen

Lisette Ahlgren (ledamot)
Erik Jahndorff (ledamot)
Elisabeth Boberg (suppleant)
Simon Cardell (suppleant)

Brf Tranan

Fredrik Nevenius (ledamot)
John Hamben (suppleant)

Vill du veta vilka arbetsgrupper som finns och vem som är ansvarig för vilka frågor kan du läsa mer på undersidan om arbetsgrupper. Har du frågor till samfälligheten är det oftast enklast att du som boende vänder dig till din bostadsrättsförenings styrelse.

Men det går också bra att skicka mejl till samfällighetens styrelse på info@minneberg.se

Stadgar för Minnebergs samfällighetsförening