Minnebergs samfällighets styrelse

Styrelsen i Minnebergs samfällighetsförening väljs vid föreningsstämman.

Styrelsens sammansättning 2024 – 2025

 Ordförande Fredrik Nevenius, liksom övriga styrelsen valdes på årsstämman den 30 maj 2024.

Ledamöterna från de olika bostadsrättsföreningarna är:

Brf Svartvik

Andreas Granström (ledamot)
Carina Ingren (ledamot)
Magnus Wallin (suppleant)
Per Gnalin (suppleant)

Brf Sandvik

Åsa Minoz (ledamot)
Helge Koponen (suppleant)

Brf Tangen

Erik Jandorff (ledamot)
Seve van der Graaf (ledamot)
Tammam Tounsi (suppleant)
Richard Leijon (suppleant)

Brf Tranan

Fredrik Nevenius (ledamot)
John Hamben (suppleant)

Vill du veta vilka arbetsgrupper som finns och vem som är ansvarig för vilka frågor kan du läsa mer på undersidan om arbetsgrupper. Har du frågor till samfälligheten är det oftast enklast att du som boende vänder dig till din bostadsrättsförenings styrelse.

Men det går också bra att skicka mejl till samfällighetens styrelse på info@minneberg.se

Stadgar för Minnebergs samfällighetsförening