Trädgårdsgrupp

Trädgårdsgruppen söker alltid medlemmar. Kontakta oss om du är intresserad av att vara med och bidra. Även små insatser uppskattas!

Trädgårdsgruppen ansvarar bland annat för kontakten med vår trädgårdsentreprenör.

Vi vattnar alla blommor under sommaren, anordnar träddgårdsdagar och i samråd med styrelsen och entreprenör tar vi beslut om inköp av växter till krukor, blomrabatter och eventuellt andra åtgärder som behöver göras i vår fantastiska trädgård.

Kontakta oss gärna på tradgard@morkullan.nu

Nuvarande medlemmar är:

Från styrelsen:
Oliva Wideroth (Trädgårdsansvarig)
Linda Andersson
 
Övriga medlemmar:
Torbjörn Lindqvist
Margareta Sundberg
Gisela Wickberg
Marianne Nolberger