Matavfallshantering

01 februari 2023

Som många säkert märkt är det ibland överfullt i matavfallskärlen. Detta beror på att entreprenören som ansvarar för upphämtningen av avfallet missköter sig. Av någon anledning har entreprenören vid flera tillfällen undlåtit att hämta på avtalade dagar. Styrelsen arbetar med att komma till rätta med situationen så upphämtningen av matavfall ska fungera på ett bra sätt framöver.