Motioner till årsmötet: deadline 28 februari

09 februari 2023

 

Styrelsen vill uppmuntra alla medlemmar att inkomma med motioner till föreningens årsstämma. 

Motioner är förslag på sådant som man som medlem anser skulle leda till förbättringar för föreningen och dess medlemmar och som man därför vill att föreningens styrelse bör genomföra. På stämman röstar de medlemmar som är närvarande om varje motion. 

När du skriver en motion tänk på att vara så tydlig som möjligt med det konkreta förslag som du vill att stämman ska ta ställning till. Tänk också på att kortfattat och så tydligt som möjligt motivera din motion. Det gör det enklare för föreningens medlemmar att ta ställning för eller mot förslaget.  Har du flera förslag skicka gärna dessa som separata motioner. 

Du kan lämna din motion i brevlådan vid föreningslokalen, Segelflyktsgatan 18 eller maila motionen till styrelsen@brfsegelflygaren.se 

Sista datumet för inlämnande av motioner inför årets stämma är den 28 februari

Hälsar 

Styrelsen