Nomineringsperiod avslutad

13 mars 2023

Nomineringsperioden för förtroendeuppdrag i föreningen har nu avslutats. Valberedningen har totalt mottagit 15 nomineringar (se bifogat dokument). Processen fortgår nu med att valberedningen kontaktar och genomför intervjuer med de nominerade.