Nyhetsbrev från styrelsen

21 oktober 2022

Nyhetsbrev 21 oktober 2022, Brf Segelflygaren

Hej alla medlemmar här kommer lite information efter styrelsemötet som hölls onsdagen den 19 oktober.

Energibesparingsåtgärder

Arbetet med att spara på energi fortsätter och här får vi också hjälp från vår nya förvaltare på HSB som har jobbat med liknande frågor i andra föreningar. En stor utgiftspost när det kommer till energiförbrukning är uppvärmning så där kommer vi framöver titta på möjligheten att ha lägre temperaturer i trapphusen. Ett antal äldre armaturer kommer också bytas ut i gemensamma utrymmen till mer energisnåla sådana.

Avgiftshöjning garageplatser

Kostnaderna för energi har stigit mycket och fortsätter vara höga. Samtidigt råder principen att garaget ska sträva efter självkostnadspris i meningen att avgifter för parkering ska motsvara vad det kostar föreningen att driva garaget. För att det ska vara möjligt har styrelsen beslutat om avgiftshöjningar för parkeringsplatser. Från första januari kommer följande taxor gälla:

Garageplats utan motorvärmare: 500 kr/månad

Garageplats med motorvärmare: 600 kr/månad

Garageplats med laddstation för elbil: 1200 kr/månad

Sophantering och återvinning

Vi har fått många frågor om återvinning av tidningspapper. Som vissa lagt märke till så finns det en återvinningsstation på Segelflyktsgatan som är stadens men som inte töms eller sköts om. Styrelsen arbetar för att den ska tas bort. Kärl för återvinning av tidningspapper kommer istället placeras i vårt soprum.

Brandsäkerhetsregler i trapphus

Efter brandinspektion så gäller nu nolltolerans för all slags förvaring i trapphusen. Det gäller både större saker som cyklar och barnvagnar men också mindre saker som dörrmattor, skor, krukor och annat. Det är alltså viktigt att alla saker som står i trapphusen i dagsläget tas bort snarast.

På loftgångarna går det bra att ha bord och stolar eller dylikt men inga mer lättantändliga material. Så undvik stoppade möbler, hängande tyger och liknande. Det är också viktigt att det finns en meter fri passage in och utpassering.

Grindar: utpassering och inpassering

Av praktiska och säkerhetsmässiga skäl kommer det alltid gå att fritt passera ut genom grindarna, det vill säga utan bricka eller nyckel. För grindarna utanför portarna så kommer det att finnas en utpasseringsknapp och på de större grindarna till gårdarna kommer utpasseringshandtag monteras liknande lösningar finns att beskåda på våra grannföreningar. Gårdsgrindarna kommer vara öppna för inpassering 07.00-19.00. På kvällar och nätter behövs inpasseringsbricka. Det är samma bricka som idag används för portarna.

Inpassering av polis/räddningstjänst i våra portar har inte alltid fungerat bra. De tar sig alltid in på ett eller annat sätt men styrelsen arbetar för att hitta lösningar så att detta kan ske smidigare och utan åverkan på portar/grindar.

Varmt välkomna till föreningsdagen söndag den 23 oktober!

Det kommer finnas en container för grovsopor på plats samt fika och korvgrillning. För miljöavfall, färg, smink, kemikalier o dyl passa på att använda pop-up återbruket som finns uppställt på Allén under helgen. Styrelsemedlemmar kommer finnas på plats så passa på och kom och träffa oss!

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Segelflygaren