Avgiftshöjning gästlägenheten samt föreningslokalen

03 november 2022

På grund av höjda elpriser och vattenpriser så kommer vi  att höja avgifterna för våra lokaler med 100 kronor från den 2023-01-01. Så gästlägenheten kommer att kosta 450 kronor per pass, föreningslokalen kommer att kosta 350 kronor per pass.