Sammanställning av valberedningens enkäten

15 februari 2022

Valberedningens kommentarer till medlemsenkäten.

Denna information finns även publicerad på föreningens hemsida, se adress längst ned. Först vill vi tacka alla som tog sig tid att besvara enkäten.TACK

Vi är en stor förening med över 370 lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt och det är en utmaning att få alla att känna och förstå att de kan vara med att påverka sitt boende.

Många portar verkar sakna trappombud, trappombudet är en viktig länk mellan styrelsen och de boende. Vi i valberedningen vill därför uppmana alla er som bor i en port som saknar trappombud att träffa varandra och välja ett. Och bara för att man är trappombud så innebär det inte att man personligen behöver gå på möten etc. utan det viktiga är att det finns någon i trappen som styrelsen kan kommunicera med. Det går t.ex. alldeles utmärkt att låta uppgiften cirkulera bland de boende i trappen. När ni valt trappombud kontaktar ni styrelsen och meddelar vem det blev. Kontaktuppgifter finns på tavlan i er trapp och på föreningens hemsida, se nedan.

Svarsfrekvensen på 19% är något högre än antal medlemmar som brukar komma på stämmorna så det får ses som positivt. På de senaste årens stämmor har antal medlemmar i procent som deltagit varit (fullmakter ej inräknade) 14% / 2018, 13% / 2019, 23% / 2020* och 15% / 2021*. *2020 och 2021 var det inga fysiska stämmor utan endast poströstning.

Ett bra sätt att vara delaktig och därmed påverka sitt boende är att skriva förslag/motioner till föreningens stämma. Vår förenings stämma hålls normalt i maj och sista dag att lämna in en motion är normalt den 28:e februari. Till stämman kan man också lämna/anmäla en övrig fråga om man undrar över något. Sista dag att anmäla en övrig fråga är också den 28:e februari.

Att gå på stämman är såklart det bästa sättet att göra sin röst hörd. Stämman i år är enligt kalendariet på föreningens hemsida onsdag den 18:e maj kl 18:30.

Glädjande många har i enkäten angett att de skulle kunna tänka sig att ställa upp för ett förtroende uppdrag i föreningen. Vi ser gärna att ni skickar ett mail till oss i valberedningen och berättar lite om er själva och vad ni skulle kunna tänka er att arbeta med för uppgifter. Se mejladressen längst ned. Om man vill kan man istället för mejl lägga ett kuvert märkt valberedningen i föreningens brevlåda på Segelflygsgatan 18.

Med vänliga hälsningar

Valberedningen: Jens Werndén, Kamilla Johansson och Pernilla Werndén

Valberedningens mejladress: valberedning@segelflygaren.se

HSB BRF Segelflygarens hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/brf/segelflygaren/