Svaren på Valberednings enkät

16 februari 2022

SAMMANSTÄLLNING AV VALBEREDNINGENS  ENKÄT FRÅN JANUARI/FEBRUARI 2022 

Denna information finns även publicerad på föreningens hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/brf/segelflygaren Antal lägenheter som är bostadsrätt 376 st 

Antal svar till brevlådan 60 st 

Antal svar till mejl 11 st 

Antal svar totalt 71 st 

Antal som inte svarat 305 st 

Antal i procent som har svarat 19 % 

Antal i procent som inte har svarat 81 % 

Har ni ett trappombud i er port? 

1. 

Ja 50 Nej 15 Övrigt 6 Ej svarat 305 

2. Tycker du att de kanaler som styrelsen använder för information till medlemmarna  fungerar bra? 

Ja 37 Nej 29 Övrigt 5 Ej svarat 305 

Tycker du att den information som styrelsen publicerar är tillräcklig och relevant? 

3. 

Ja 30 Nej 36 Övrigt 5 Ej svarat 305 

Tycker du att det är lätt att komma i kontakt med styrelsen? 

4. 

Ja 48 Nej 19 Övrigt 4 Ej svarat 305 

Tycker du att du kan vara med och påverka ditt boende? 

5. 

Ja 40 Nej 19 Övrigt 12 Ej svarat 305 

6. Skulle du kunde tänka dig att ställa upp och arbeta i styrelsen eller med något annat  förtroendeuppdrag i föreningen? 

Ja 19 Nej 46 Övrigt 6 Ej svarat 305 

Har du någon gång skrivit en motion till årsstämman som brukar äga rum i maj varje år?

7. Ja 17 Nej 54 Övrigt 0 Ej svarat 305 

8. Deltog du i den senaste årsstämman - d.v.s. fyllde i och lämnade formuläret med de olika  svarsalternativen som styrelsen skickade ut inför stämman? 

Ja 44 Nej 27 Övrigt 0 Ej svarat 305 

Kommer du att delta på stämman i år 2022? 

9. Ja 50 Nej 12 Övrigt 9 Ej svarat 305