Sopsugen: ytterligare förseningar

18 april 2022 Igångsättningen av sopsugen har blivit ytterligare försenad.

Ytterligare fel har påträffats när systemet testades och dessa måste nu åtgärdas innan sopsugen kan komma igång igen. Utöver detta låter samfälligheten meddela att det uppstått problem med avtalet med den entreprenör som skulle leverera containrar till anläggningen. I nuläget finns det därför inget fast datum där vi vet att systemet sätts igång igen. Mer information kommer så fort vi vet mer. 

Bästa hälsningar 

Styrelsen